In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
ungdoms-
hörnan

 

Ytterligare om kvalitet och konserveringsgrad

av Lennart Castenhag

Att bedöma kvalitet handlar traditionellt om att bedöma i vilken grad ett mynt har behållit den fräschör det hade då det lämnade myntverkstaden. Med det finns ytterligare parametrar att ta hänsyn till, såsom präglingskvalitet vilket omfattar konditionen hos den stamp (eller präglingsvals) som gav upphov till myntet.

Se nedanstående bild som visar ett mynt som stått emot tidens tand någorlunda väl, men det är inte ett särskilt vackert mynt. Det är präglat med slitna valsar och åtsidans vals var dessutom skadad så att en ful klump uppstod.

Myntet har präglats med slitna valsar och åtsidans vals hade dessutom en skada så att en klump bildats. Konserveringsgraden är tämligen hög, men myntets samlarvärde dras ned av bristande präglingskvalitet.En ytterligare parameter som påverkar ett mynts samlarvärde är plantsfelen, dvs flagor har lossnat i myntämnet under präglingen.

Se bilden nedan. Detta mynt har en mycket vacker åtsida men frånsidan är bedrövlig. Myntet har hög konserveringsgrad och det har präglats med fräscha valsar, men det har allvarliga plantsfel − frånsidan har riklig förekomst av plantssläpp.

Vacker åtsida och bedrövlig åtsida. Så här kan det bli då ena sidan av myntet är "späckad med" plantsfel.Ytterligare parametrar att ta hänsyn till är exempelvis sprickor och kantförluster samt olika form av åverkan, t ex perforering.

Perforerade mynt uppskattas inte av samlare.När vi idag har möjlighet att granska mynt med hjälp av högkvalitativa förstorade bilder med god upplösning är det lättare att göra en sammantagen bedömning än förr då mynten endast visades på bild i naturlig skala. Då behövdes kompletterande verbala upplysningar.

Med högupplösta bilder via Internet som komplement till auktionshusens tryckta auktionskataloger får köparen god hjälp att bilda sig en uppfattning om de objekt som han/hon är intresserad av, men de kompletterande verbala upplysningarna har inte spelat ut sin roll.

Om du vill fördjupa dig i detta område,   se här >>

Samtliga fotografier av förf.          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98