In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips

2022-12-07

Ett litteraturtips presenterat av Lennart Castenhag

 

Valuter i brist af löspeningar

av Magnus Widell

Följande står att läsa på bokens bakre pärm.

Under 1760-talets starka inflation försvann praktiskt taget allt metallmynt − även de minsta kopparmynten − ur rörelsen, sedan deras värde som metall hade stigit över deras värde som mynt.

Därigenom uppstod det stor brist på kopparskiljemynt. För att reda sig ur besvärligheter, som blev följden av denna brist, började handelsmän i en del städer, främst i södra Sverige att utfärda privata sedlar på små belopp, för att underlätta handeln. Den samtida benämningen på dessa privata sedlar var valuter. Även några företag använde sig av detta förfarande med att utfärda valutsedlar.

Omkring 1765 nådde denna privata sedelutgivning sin höjdpunkt. De privata sedlarna vållade med tiden stor oreda i landet. Genom en kunglig förordning den 22 oktober 1766 förbjöds utgivandet av valuter. Sedlar som fanns i cirkulation skulle lösas in före den 1 maj 1767.

Detta är boken om dessa privata sedlar, de så kallade valuterna.

Inbunden, 21 x 23 cm, 96 sidor, rikt illustrerad.

Magnus Widell har under närmare 50 år intresserat sig för valuter. Dessa numismatiska objekt är idag tämligen sällsynta, eftersom nästan alla förstördes i samband med inlösen. Här presenteras ett flertal av de exemplar som har bevarats till våra dagar.

Valuter förekom främst i dagligvaruhandeln. En handlare som vid försäljning tog emot mynt eller sedlar till ett högre belopp än varans värde kunde, i brist på växelpengar, ge kunden valuter i retur.

Ett av bokens kapitel ägnas åt pollettsedlar som i praktiken var valuter. Utöver lön i naturaförmåner kunde pollettsedlar delas ut till anställda vid en industri.

Ett annat av bokens kapitel ägnas åt begrepp som fahnehielmare, carpelaner och knorringar.

Valuter i brist af löspeningar är ett värdefullt bidrag till vår kunskap om den svenska allmogens ekonomiska villkor för ett antal generationer sedan.

Boken finns nu i SNFs BOKBUTIK, pris 200 SEK. Boken kan också beställas via epost till  info@numismatik.se. Då tillkommer porto.
          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98