In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips

2022-10-11

Ett litteraturtips presenterat av Lennart Castenhag

 

Sveriges mynthistoria

Berättad i korthet

av Monica Golabiewski Lannby

Skriften ger en sammanfattning av svensk mynthistoria. Den riktar sig till allmänt historieintresserade men också till samlare som vill få en överblick i ämnet numismatik.

Mynt och sedlar är så mycket mer än bara betalningsmedel. Här beskrivs också deras ekonomiska, konstnärliga och kulturella långa historia i korta drag.

     

Mjukband, rikt illustrerat, 21 x 21 cm, 48 sidor.

Illustrationerna löper överst på sidorna för att läsaren lätt ska kunna följa mynts och sedlars utveckling från begynnelsen fram till idag.

Svenska Numismatiska Föreningen. Smärre skrifter, 14. 2022.
          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98