In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2014-04-21

 

Svalbardsedler − Currecy of Spitsbergen 1992, av B. Amundsen och H-G Eldorsen. Bodø 1992.

av  J O Björk

Detta lilla oansenliga häfte äger stort svenskt intresse i det att pollettsedlar från Svenska Stenkolsaktiebolaget, Spetsbergen finns medtagna. I en kort företagshistorik får vi veta att företaget grundades under namnet Aktiebolaget Spetsbergens svenska kolfält år 1916. Efter upplösning av detta bolag år 1921 bildades då det nya med namnet Svenska Stenkolsaktiebolaget, Spetsbergen. Här redogörs också för vilka serier de enskilda valörerna tilldelats. På tal om valörerna − hur många känner till att det gavs ut hela 8 st. valörer från 10 öre upp till 100 kr? Flertaler är naturligtvis ytterst sällsynta och endast kända utan signaturer, dvs. som blanketter.

Av häftet framgår att förutom Norge och Sverige hade även bl.a. Sovjetunionen (från 1931) och England (från 1913) intressen på Spetsbergen.

Svalbardsedler − Currecy of Spitsbergen 1992 rekommenderas varmt till alla som har intresse av polletter och/eller sedlar. I skrivande stund är det oklart om häftet fortfar-ande går att köpa hos utgivaren DNNI, Box 2577, 8060 Løpsmarka, Norge. Tel 0047-81-84153 eller om det bara finns att tillgå antikvariskt. Ytterligare en ledtråd kan kanske vara ISBN 82-992563-0-5. Sökandet eller jakten är ju som bekant halva nöjet.

Klicka på bilderna för att se dem i större format.
Omslaget till häftet Svalbardsedler − Currecy of Spitsbergen 1992, av B. Amundsen och H-G Eldorsen. Bodø 1992.            
Utdrag ur avsnittet om de svenska pollettsedlarna från Spetsbergen.                      Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98