In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips

2022-02-14

Ett litteraturtips presenterat av Lennart Castenhag

 

The Medal in early modern Sweden

Significances and practices

av Ylva Haidenthaller, 2021

Medaljer har ända sedan renässansen getts ut av en mängd anledningar, exempelvis för att hylla en person och dennes gärningar. Ylva Haidenthaller belyser på ett pedagogiskt sätt medaljutgivningen i Sverige från mitten av 1500-talet till slutet av 1700-talet.

Intresset för medaljkonsten har väl aldrig varit större i Sverige än vad det är idag. Det är därför mycket glädjande att ämnet får en vetenskaplig genomlysning.

Boken är på 459 sidor och den innehåller en mängd illustrationer och fotografier. Den ingår som nr 52 i Mediehistoriskt arkiv, Lund.

Du kan ladda hem boken som PDF-fil   haidenthaller_2021.pdf
          Senast uppdaterad 2022-11-24           Copyright © 1996-2022           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98