In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips

2021-06-04

Ett litteraturtips presenterat av Lennart Castenhag

 

Myntårsboken 2022

av Roberto Delzanno

För en månad sedan kom den ut − MYNTÅRSBOKEN 2022 − Sveriges mynt beskrivna i en bok med ett format lämpligt för badstranden och hängmattan. Myntårsboken är rikligt illustrerad i färg och den innehåller värderingspriser.

MYNTÅRSBOKEN 2022 kan beställas via författarens hemsida
https://delzanno.se/.../myntarsboken995-2021

MYNTÅRSBOKEN 2022 är ett sammandrag av praktverket SVERIGES MYNTBOK 995 - 2022 utgiven av samme författare (drygt 1.300 sidor i A4-format).
          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98