In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips

2021-04-23

Ett litteraturtips presenterat av Lennart Castenhag

 

Om den medeltida myntningen i Lödöse

av Rune Ekre

Lödöse var en av Sveriges första och största medeltida städer och en av de fyndrikaste medeltida platserna i Sverige. Bland fynden finns ett enastående mynthistoriskt material som bekräftar att kunglig myntprägling skett i Lödöse. Den nya boken som många väntat länge på är nu färdig för utgivning. Boken avhandlar som titeln säger, den medeltida myntningen i Lödöse.

Författaren, Rune Ekre, var medeltidsarkeolog och museichef. Han blev hedersdoktor vid Göteborgs universitet 1989 för sina insatser vid utgrävningar i Lödöse. Rune Ekre avled 2013 och han hann inte skriva ner sina konklusioner beträffande den tidigaste myntningen. Boken har på ett förtjänstfullt sätt färdigställts av antikvarie Ing-Marie Trägårdh och är ett heltäckande verk över alla myntningsfynd i Lödöse fram till 1990. Det finns också en komplett katalog över samtliga myntningsunderlag.

Boken kan beställas från Stödföreningen för Lödöse museum genom Torgny Söderlund. torgny.s.soderlund@gmail.com

Pris 150 kr + ev.porto 79 kr. Beloppet kan swishas till honom på mobil-nr 0708999830.
          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98