In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips

2020-05-30

Ett litteraturtips presenterat av Lennart Castenhag

 

NOGA UTVALT

- betydande enskilda numismatiska bok- och manuskriptsamlingar
   i nutida Sverige

Samla mynt och medaljer kan man göra av flera anledningar, t ex för att de är fysiska handfasta länkar till den politiska historien men också för att medaljer och äldre mynt är konstföremål. I några fall är också mynten en investering med sikte på värdeutvecklingen på samlarmarknaden. Myntsamlandet är beroende av litteratur (t ex olika former av kataloger) och det intressanta är att myntlitteratur också är ett samlarområde i sig.

Björn Otto Hesse var en av de stora samlarna i modern tid av numismatisk litteratur och han publicerade Svensk Numismatisk Bibliografi intill år 1903. Arbete pågår nu inom Svenska Numismatiska Föreningen med att publicera en fortsättning på Hesses publikation baserad på hans efterlämnade manuskript.

År 2008 gav Kungliga Myntkabinettet ut en antologi med titeln NOGA UTVALT − betydande enskilda numismatiska bok- och manuskriptsamlingar i nutida Sverige.
Redaktör var Frédéric Elfver som också bidrog med en inledning. Ian Wiséhn skrev ett förord och de enskilda kapitlen var författade av Sonny Serrestam, Björn-Otto Hesse, Jan-Olof Björk och Kjell Holmberg.

Boken är på 104 sidor och de olika textavsnitten är skrivna i ett ledigt och medryckande språk. Boken har också en särdeles trevlig layout med många illustrationer. Det var länge sedan jag fick en sådan läsupplevelse inom numismatikens värld och intresset för äldre numismatisk litteratur har för mig fått en skjuts framåt.

Huruvida boken kan köpas från Kungliga Myntkabinettet är osäkert, men i skrivande stund finns den att tillgå antikvariskt.


En av illustrationerna i boken.


          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98