In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips

2020-02-25

Ett litteraturtips presenterat av Lennart Castenhag

 

Pengar för gemene man?

Det medeltida myntbruket i Finland


En avhandling av Frida Ehrnsten, 2019.


Frida Ehrnsten, chef för myntsamlingarna i Nationalmuseet i Finland, disputerade nyligen. Hon beskriver i sin avhandling hur bruket av pengar utvecklades under medeltiden i den östra delen av det svenska riket (nuvarande Finland). Hon berättar också att för denna region var medeltiden förskjuten ca. femtio år, jämfört med västra rikshalvan, och kom att ungefär omfatta åren 1200-1560.Ehrnsten hävdar att den östra halvan av det svenska riket var en av de sista områdena i Europa där mynt togs i bruk, och hon belyser hur den vanliga människans vardag förändrades i takt med bruket av mynt. Hon berättar också att östra Östersjöregionen inklusive Livland utgjorde en ekonomisk zon, vilket innebar att livländska mynt användes till mitten av 1500-talet vid uträkning och betalning av skatt.

Man kan säga att Ehrnstens bok är en naturlig fortsättning på Identity Formation and Diversity in the Early Medieval Baltic and Beyond (2017), av Callmer, Gustin och Roslund. I den boken beskrivs de ekonomiska sambanden mellan Mälardalen och den östra Östersjöregionen under vikingatiden.

Ehrnstens avhandling består av en textdel och en katalogdel för de mynt som beskrivs. Boken är på 389 sidor och den är rikt illustrerad. Den som är intresserad kan ladda hem boken som en PDF-fil   här >> .
          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98