In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2014-03-22

 

Opus mixtum, av Harald Nilsson (red.). Värnamo 2009.

av  J O Björk

Opus mixtum, ISBN 978-91-554-7562-8, är en antologi med numismatiska förtecken. Boken ingår som nr. 4 i Studia Numismatica Uppsaliensia − Uppsatser kring Uppsala universitets myntkabinett med Harald Nilsson som utgivare och redaktör. Fil. Dr h.c. Harald Nilsson, välkänd i numismatiska sammanhang och under många år anställd på Kungl. Myntkabinettet, har lyckats få till en bra blandning artiklar från numismatikens olika discipliner. Vi hittar t.ex. en med medaljer från myntkabinettet rikt illustrerad artikel med titeln En Gustaviansk historia. Vidare finner vi ett i vanlig ordning lärt och läsvärt bidrag från Kjell Holmbergs penna behandlande Karl Knutssons penningar från Åbo. Personliga favoriter är också Polletter som betalningsmedel av Sven-Erik Olsson samt föreståndaren för myntkabinettet Hendrik Mäkelers bidrag tillsammans med Peter Berghaus med titeln Der Fund von Kättilstorp und die Karolingischen Münzen.

Den som är intresserad av att förvärva de knappt 300 i rött linneband inbundna sidorna kontaktar lämpligen Hendrik Mäkeler vid Uppsala universitets myntkabinett via hemsidan; http://katalog.uu.se/empInfo?id=N8-1230

Klicka på bilderna för att se dem i större format.
Försättsbladet till Opus mixtum, Värnamo 2009.            
Utdrag ur Sven-Erik Olssons artikel Polletter som betalningsmedel.                      Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98