In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2019-10-07

Ett litteraturtips presenterat av Lennart Castenhag

 

Sveriges guldmynt 1512 − 2020

av Roberto Delzanno.   2019.

Ett omfattande bokverk om de svenska guldmynten från 1512 till nutid finns nu att tillgå. Även ett urval guldmedaljer finns beskrivna i bokverket.

Delzanno har tagit fram en ambitiös förteckning med värderingspriser, inventeringar och auktionsnoteringar. Det finns även information om mynt-mästare och myntorter.

Boken är i A4-format och den omfattar 450 sidor. Boken är rikligt illustrerad med färgbilder. Till varje regent finns en eller flera fördjupande artiklar på svenska, tyska och engelska.

 

Materialet har företrädesvis hämtats från myntauktioner. I några få fall har svartvita bilder hämtats ur exempelvis Sveriges Mynt 1521-1977.

Under varje myntpresentation finns en rubrikrad med förkortningar.

NR   FB   SM   År   RB   EX   TYP   1+   01   01/0

Innebörden av dessa förkortningar är.

  NR - Delzannos löpnummer per regent.
  FB - Friedberg Gold Coins of the World.
  SM - Här kan det även stå SB, HK, LL
          och är hänvisningar till SM-boken, SB-boken, Hildebrand
          eller Lagerqvist.

Övriga förkortningar torde vara självförklarande.Delzanno har lyckats väl med att beskriva "det svenska guldet". Han är pedagogisk och boken är välstrukturerad. De stora textavsnitten skulle dock bli lättare att ta till sig om de hade fördelats på två kolumner. De nuvarande långa textraderna som sträcker sig över de stora boksidorna är inte lätta att ta till sig om man ligger i sängen eller i hängmattan och läser.

Att Delzanno är påläst går inte att ta miste på, men så har han ju också ett gediget förflutet från numismatikens värld.

Sveriges guldmynt 1512 − 2020  kan beställas från
AB Philea/Myntkompaniet till ett pris av kr 500:- exklusive frakt.
          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98