In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2019-09-25

Ett litteraturtips presenterat av Lennart Castenhag

 

CRETAN CITIES − The Testimony of Coins

By Stampolidis, Tsangari and Giannopoulou.   2019.

Att den minoiska bronsålderscivilisationen på Kreta drabbades hårt av det stora vulkanutbrottet på Thera för 3.500 år sedan, känner väl de flesta av oss till. Men vad hände sen? Hur såg det ut på Kreta under de fyra århundradena före vår tidräknings början? Och hur såg deras mynt ut? Dessa frågor får vi besvarade i CRETAN CITIES. De olika städerna och mynten strax före och under hellenismen beskrivs i både ord och bild.

AR Drachm 300 − 270 f.v.t. Knossos (Kreta)
Diameter 19 mm.   Vikt 5,41 g.   Ref: CRETAN CITIES nr 49.
Foto: cngcoins.com
(bilden är inte hämtad från boken)Bokens näst sista kapitel beskriver 43 st skattfynd på Kreta med mynt från 500-talet f.v.t. och framåt.

Bokens sista kapitel är en katalog av 125 mynt från Kreta. Myntfotografierna är av god kvalitet i ca. 2 ggr förstoring. Varje mynt beskrivs med både vikt och diameter. Avslutningsvis finns en litteraturlista för den som vill läsa mer.

CRETAN CITIES är resultatet av grupp forskares arbete vid University of Crete. Bland författarna finner vi både arkeologer och numismatiker. Boken är på 207 A4-sidor, och den har en trevlig layout. För den som är intresserad av mynt från Kreta är den här boken ett värdefullt komplement till Sear.

Boken är på engelska. Översättningen från grekiska har gjorts av Alexandra Doumas.
Några trevliga inledande rader ur förordet.

Av professor Nicholas Chr. Stampolidis.

A museum is not just a building and its facilities. It is not merely its main, storage and ancillary spaces, or its laboratories. Nor is it only its exhibition spaces and lighting, its information panels and explanatory texts, its 3D images, documentaries and short films, which help the visitors' understanding of the exhibits. Bold as it may seem, I would go so far as to say that a museum is not even the showcases and the objects - in this case the antiquities - displayed inside them.

A museum is the people behind the works, great and small, that are exhibited, it is their creators, the artists and artisans who are the antennae that capture the 'world vision' of the society they represent, in which they were born, grew up, were educated, propagated, created, acted and died.

In the last analysis, a museum is the people, of then but also now, who take the material remains of one or more cultures and civilisations and, in their own way, accommodate them within an architectural shell, interpret them, 'reveal' them, for edification and aesthetic enjoyment, but above all for teaching the present and the future generations.

A museum is its personnel, all those who serve, guard and take care of its operation . . . In brief, the people are the museum.

          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98