In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2019-08-23

Ett litteraturtips presenterat av Lennart Castenhag

 

Minnespenningar öfver enskilda svenska män och kvinnor

Numismatiska meddelanden nr XVII
utgiven av Svenska Numismatiska Föreningen

Av Bror Edvard Hyckert. 1905, delvis i nytryck 1975.

Det omfattande bokverket består av flera delar som bundits samman till en volym. Boken är på 436 sidor + 123 sidor bildsupplement. Vissa av de senare delarna har tillkommit i samarbete med V E Lilienberg.

Hyckerts beskrivningar av medaljer över enskilda svenska män och kvinnor är ett av standardverken inom sitt område. Då medaljer är till salu på någon auktion, refererar man gärna till Hyckert där så är möjligt.

 
Under arbetet med att få fram bokverket var Lilienberg ordförande och Hyckert kassaförvaltare i Svenska Numismatiska Föreningen. Boken är idag slutsåld på SNF men finns att få tag på i antikvariat.

Komplettering 2019-08-26

Efter inventering av boklagret på SNF kansli har det meddelats att det per dags dato finns ett komplett exemplar kvar och ett ofullständigt.

Kan beställas via epost order@numismatik.se          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98