In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2019-06-27

Ett litteraturtips presenterat av Lennart Castenhag

 

Kung Knut Eriksson och penningarna

Av Monica Golabiewski Lannby. 2019

KNUT ERIKSSON (kung 1164-1196) var Erik den heliges son. Vid tiden för Knuts död, eller något senare, begravdes en ung man med en mängd penningar i Skärminge i Östergötland. Mellan hans lårben låg 127 silvermynt utgivna för kung Knut, sannolikt präglade i Sigtuna, Svealand. Vid mannens sida fanns dessutom 96 penningar från Gotland motsvarande åtta örtugar.  

Mannen med mynten är helt anonym till skillnad från den mäktige kungen och människorna i hans närmaste omgivning. Myntfyndet i Skänningegraven är ur flera perspektiv ett viktigt bidrag till vår tidigmedeltida historia.

Knut Erikssons myntmotiv ger intressanta bidrag till vår bildvärld i tidig medeltid. I boken beskrivs alla mynt funna i graven, dessutom alla kända penningar utgivna under kung Knuts regering, från de utförligt vackraste bildmotiven till de enklaste. Även myntningen i Lödöse i Västergötland under hans tid berörs.Författaren, Monica Golabiewski Lannby, har under många år arbetat som 1:e antikvarie vid Kungl. Myntkabinettet, Sveriges ekonomiska museum, med ansvar för ärenden om myntfynd. Hon är redaktör för och skribent i Svenska Numismatiska Föreningens tidning Svensk Numismatisk Tidskrift, och hon har publicerat ett antal böcker inom ämnet numismatik.

Kung Knut Eriksson och penningarna kom ut 2019. Boken har ett praktiskt format (mindre än A4 men större än C5, dvs samma format som Svensk Numismatisk Tidskrift). Den är inbunden och är på 100 sidor. Boken är rikt illustrerad.

Pris 200 kr inkl moms + ev. porto.
Återförsäljarpris 100 kr exkl 6% moms + ev. porto.
För medlemmar i SNF 150 kr + porto.
Boken kan beställas via epost:   info@numismatik.se          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98