In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2019-04-16

Månadens litteratur presenterad av Lennart Castenhag

 

Mynten i Sverige

Bernadotte-dynastin 1818-2018

av Christian Hamrin, 2019

  Äntligen! är väl den samlade reaktionen från mången mynt-samlare. Efter många års väntan är den här, förteckningen över mynten från Bernadotte-dynastin 1818-2018. Den förra utgåvan av förteckningen över bernadotte-mynten kom ut för trettio år sedan, och mycket har hänt sedan dess.

Författare till bokverket är Christian Hamrin, vilket endast framgår av bokryggen om man inte öppnar boken.

Följande står att läsa på den bakre pärmen:

"Mynten i Sverige" är en helt nu typ av värderingsbok, och den första i en planerad serie som kommer att täcka hela Sveriges mynthistoria. Denna del behandlar Bernadottedynastins mynt 1818-2018 och går djupare in i området än något tidigare verk. Boken innehåller flera aldrig tidigare publicerade varianter, ett nytt referensnummersystem, samt en ny förbättrad skala för kvalitetsbedömning. Värderingspriserna bygger på omfattande statistik och mångårig marknadskännedom. De norska mynt som präglades under personalunionen med Sverige ingår, liksom de danska och norska mynt som cirkulerade i Sverige under den Skandinaviska myntunionen.

Boken omfattar 354 sidor i A4-format. Det stora formatet är till fördel för både layout och överskådlighet.

Enligt vad som utlovas i texten på den bakre pärmen är föreliggande volym den första i en planerad serie som kommer att täcka hela Sveriges mynthistoria (!). Det är bara att lyckönska Christian Hamrin. Måtte han gå iland med sitt bokprojekt.Boken distribueras via följande webbsida  Collectia.se          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98