In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2019-04-02

Månadens litteratur presenterad av Lennart Castenhag

 

Grossus Pragensis

av Karel Castelin, 1973

År 1266 introducerade Ludvig IX av Frankrike de nya myntet Gros Tournois[1]. Turnosen blev ett mycket populärt handelsmynt, vilket gjorde att det fick flera efterföljare i olika delar av Europa. Omkring år 1300 präglades den första Prager Groschen i Böhmen med Turnosen som förebild. Myntet slogs för kung Wenzel II i det nya myntverket i Kutna Hora (Kuttenberg)[2].
Prager Groschen ca 1300-1305, Wenzel II, Kuttenberg. Ref: Castelin 5-6.
Diameter 27 mm. Vikt 3,695 g.   Foto: L Castenhag[3]

När auktionshusen saluför Prager Groschen hänvisar man gärna till Castelins referensverk. Boken är lätt att ta till sig, och det är bildnumren som är referensnummer. Se myntet ovan som anses ha referensnummer Castelin 5-6. Nedan visas den boksida som beskriver dessa referensnummer, och där beskrivs även myntet Parvus slaget för Wenzel II. Det är således inte bara Prager Groschen vi stöter på i boken.

Castelin har 5 sällsynthetsgrader för de mynt han beskriver. Den femte sällsynthetsgraden har beteckningen "unik". För mynten nr 5 och 6 gäller sällsynthetsgrad R1, dvs de är vanligen förekommande.

 
Fotnoter

[1] Se   SNT 1986 nr2

[2] Kutna Hora ligger 57 km öster om Prag.

[3] Myntet beskrivs utförligt   här >>

          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98