In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2019-03-19

Månadens litteratur presenterad av Lennart Castenhag

 

Unionstidens udmøntninger

Danmark og Norge 1397-1540

Sverige 1363-1521

av Georg Galster, 1972

För den som är intresserad av myntningen under Kalmarunionen presenteras här ett gediget bokverk utgivet av Dansk Numismatisk Forening. Boksidorna har ett format som är något större än A4.

Verket inleds med en mynthistorisk översikt och därefter följer en katalogdel som beskriver 248 mynt med text och foto. För vissa mynt finns både foto och tuschteckning.

Därutöver finns ett kapitel som beskriver falska mynt, exempelvis "Sturemarken" med årtalet 1512.

Nedan följer ett exempel på en boksida.

 Se mynt 242 i bilden ovan. Det är en Mark från år 1512, och den är känd i 7 exemplar. Vikterna för dessa exemplar varierar mellan 15,65 och 18,23 gram, vilket har gjort folk fundersamma. Se Myntbloggen per den 29 augusti 2012. Hursomhelst så ansåg Galster att de är mynt (Sveriges första stormynt i så fall). Ett avslag i guld är också känt. Galster nämner att förfalskningar av Mark 1512 förekommer och han hänvisar till nr 260 "Sturemarken" i kapitlet om falska mynt.

Myntet på titelbladet är en AU Nobel präglad år 1496 för kung Hans. Myntort är Malmö eller Köpenhamn. Myntet har en vikt av 14,74 gram och två exemplar är kända. Det finns ett ytterligare exemplar där man har bytt ut kungen mot Sankt Knud (med gloria). Galster nämner också att det även existerar ett mynt i silver med årtalet 1508 med likartad prägling, men han ifrågasätter detta mynts äkthet.Den viktigaste personen under Kalmarunionen torde väl vara Margareta Valdemarsdotter, men hittills har inget mynt påträffats som är slaget för henne. K W Becker tog därför fram en Margaretapenning som ett fantasimynt med Brenners skiss från 1694 som förlaga. Naturligtvis hör denna penning inte hemma i Galsters bok, men en bild av fantasimyntet kan vi väl kosta på oss här.


Margaretapenning, fantasimynt
av K W Becker från 1800-talet.
Foto: Misab 9, obj 91.
Fantasimyntet finns med i  Antellska samlingen
och det finns även  amatörmässiga kopior  till salu.Dokumenthistorik

2019-03-19   Dokumentet skapat.


          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98