In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2019-02-01

Månadens litteratur presenterad av Lennart Castenhag

 

English Hammered Coinage, Vol 2,

Edward I to Charles II  1272-1662.

av Jeffrey J North

Jeffrey J North publicerade på 1960-talet boken om de engelska mynten från tiden 650-1272. Föreliggande volym (som är den tredje omarbetade upplagan) är en fortsättning, och den publicerades 1991.

För den som vill få översiktlig information om engelska mynt finns SCBC-boken[1], som återkommande ges ut i nya upplagor. För den som vill fördjupa sig i ämnet finns Medieval European Coinage vol 8[2] som behandlar Britanien och Irland under perioden 400-1066. För den som vill studera engelska medeltidsmynt ännu grundligare finns Norths böcker[3]. Ännu idag refererar man till honom i auktionslistorna.

 

Strukturen i English Hammered Coinage Volyme 2 är ungefär densamma som i volym 1. Det innebär att det finns ett inledande kapitel som kortfattat återberättar den politiska historien för den aktuella tiden. Därefter kommer en katalogdel som ingående beskriver mynten för varje regent. Avslutningsvis finns en bildbilaga som visar fotografier för utvalda mynt.

Boken är på 222 sidor exklusive planschbilagan. Det är idag inte svårt att få tag på ett exemplar om man vänder sig till utländska antikvariat.
Fotnoter

Om SCBC-boken kan du läsa   här >>

Om MEC(8) kan du läsa   här >>

Om North volume 1 kan du läsa   här >>


          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98