In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur
tips
2019-01-17

Ett boktips presenteras av Lennart Castenhag

 

The Silver Coins of Medieval France (476-1610)

av James N Roberts, 1996

För den som är i färd med att identifiera ett givet franskt silvermynt är Roberts bok ett utmärkt hjälpmedel. Boken täcker det geografiska område som idag motsvaras av Frankrike och lite till. Här beskrivs kungliga mynt, feodala mynt och kyrkans mynt − närmare 10.000 st.

Boken är rikligt illustrerad med myntskisser av bland andra Poey D'Avant. Illustrationerna är ordnade tematiskt inom sina respektive tidsavsnitt, och myntens motiv står i fokus för att underlätta identi-fieringsarbetet. Detta är ett lite säreget, men i detta fall ett effektivt, grepp jämfört med andra referenshandböcker som ofta är uppställda som kataloger med mynten uppräknade i kronologisk ordning per myntherre.
 

James Roberts bok omfattar 490 A4-sidor och är således ett omfattande referensverk. Man stöter ofta på hans referensnummer i dagens auktions-kataloger.

Nedan visas två illustrationer som tillsammans bildar ett bokuppslag för Karl VII m.fl. Den första bilden visar bokens vänstersida (sida A) och den undre bilden visar bokens högersida (sida B). Myntsidornas uppdelning på sida A och B har inget med myntens åt- resp frånsidor att göra, utan har sin grund i att myntmotiven har satts i första rummet.

Myntskisserna är tydliga och det går att läsa inskrifter och identifiera bildelement. Varje myntskiss har ett nummer som representerar de två sista siffrorna i referensnumret.

Vänstersidan (sida A) har myntbilderna ordnade tematiskt, dvs alla bilder visar i detta fall någon form av kors. Undre halvan av sidan är en texttabell som upplyser om kungens namn, tidsperiod och nominaler.

På den undre halvan av vänstersidan finns en texttabell som ger upplysning om myntherre, tidsomfång och nominal. Här visas James Roberts referensnummer i sin helhet.

Högersidan (sida B) har myntskisserna ordnade efter nummer så att de överensstämmer i placering med A-sidans nummer. Undre halvan av sidan upptas av en text som berättar lite mer allmänt om myntherrarna och mynten.


Boksida A (vänster boksida)

Boksida B (höger boksida)
Dokumenthistorik 
2019-01-17 Dokumentet skapat

          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98