In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur
tips
2019-01-08

En ny bok presenteras av Lennart Castenhag

 

The Numismatic Collection of Elias Brenner
and Pavel Grigorievich Demidov

av Julia Krasnobaeva, 2018

Elias Brenner (1647-1717) brukar benämnas "den svenska numismatikens fader" och berättelsen om honom och hans myntsamling är både intressant och spännande.

Brenner försökte sälja sin samling till svenska staten när han kände att hans levnads dagar snart var räknade, men utan framgång. I Ryssland förstod man däremot att uppskatta värdet av Brenners samling. Efter ett antal turer förvärvade den ryske adelsmannen Demidov myntsamlingen varefter den hamnade på Pushkinmuseet i Moskva.

 

Ernst Nathorst-Böös besökte Moskva 1958 i syfte att få information om samlingen. Efter hemkomsten kunde han konstatera att åtminstone delar av myntsamlingen fanns i Pushkinmuseets förvar.

Julius Hagander, Lars O Lagerqvist och Ian Wiséhn berättar i en artikel i SNT[1] att de tillsammans besökte Pushkinmuseet år 2000 för att höra sig för om samlingen och för att möjligen få beskåda den. Museipersonalen tog emot besökarna, men tiden var knapp och endast delar av samlingen kunde förevisas. Några bruna påsar med kyrillisk text togs fram − och se − där fanns ett och annat mynt som torde härröra från Brenners samling. Besked gavs att museet en dag förhoppningsvis skulle få möjlighet att organisera en svensk myntutställning.

Tretton år senare skymtade Jan Olof Björk[2] något på Pushkinmuseets hemsida − där var sannerligen ett mynt ur Brenners samling. Uppenbarligen hade någon börjat ta sig an samlingen.

Idag finns äntligen Brenners samling vetenskapligt dokumenterad. Julia Krasnobaeva, verksam vid Pushkinmuseet, har ägnat många år av forskning kring Brenner och hans mynt, och hennes bok innehåller både Brenners träsnittsillustrationer och nya myntfotografier av hög klass.Visserligen arbetade Brenner själv flitigt med att dokumentera sin samling, men han dog innan arbetet var klart. Nils Keder tog vid och gav ut den färdiga boken år 1731. Den finns idag att tillgå antikvariskt som faksimilupplaga.

Det är med stor glädje vi nu kan erbjuda en engelsk översättning av Julia Krasnobaevas bok. Den är i A4-format och omfattar 448 sidor. Boken kan beställas från Svenska Numismatiska Föreningen, via mail till info@numismatik.se och priset är 350 kronor. För föreningens medlemmar är priset 250 kronor, sedan tillkommer porto enligt Postnords taxa (2,5 kilo).

Julia Krasnobaeva mottager Brennermedaljen
av SNF:s ordförande Jan-Olof Björk i
samband med ett seminarium i Uppsala
den 8 december 2018.
 Foto Kjell Holmberg.Fotnoter 
[1] Julius Hagander, Lars O Lagerqvist och Ian Wiséhn. Elias Brenners myntsamling finns i Moskva. SNT 2002 nr 8.

[2] Jan-Olof Björk. Guldmynt ur Brenners samling?   SNT 2013 nr 7.

Dokumenthistorik 
2019-01-08 Kompletterat med ett textstycke om att Hagander m.fl. som besökte Moskva 2000.
2018-12-11 Dokumentet skapat

          Senast uppdaterad 2019-05-24           Copyright © 1996-2019           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98