In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur
tips
2018-11-13

En ny bok presenteras av Lennart Castenhag

 

Göteborgspolletter

av Bo Gustavsson, Göteborgs Numismatiska Förening, 2018

   

Polletter är bärare av information om affärer och rutiner och har därmed ekonomihistoriska och kulturhistoriska värden som överstiger de konstnärliga. [...] Berättelser om detaljer i vardagslivet kommer i dagen genom dessa små föremål.

Dessa ord står att läsa på bokens bakre pärm. Där står också:

Tanken med boken är att dokumentera ett område som inte redovisats sedan slutet av 1800-talet och delvis varit svåröverblickbart eftersom bildmaterial har saknats.


Göteborgspolletter omfattar 400 sidor och den beskriver omkring 2000 polletter utgivna i Göteborg från 1700-talet och framåt.

Monica Golabiewski Lannby har varit redaktör och formgivare vilket gjort att boken har en layout och ett format som anknyter till Stockholmspolleter (av Monica Golabiewski Lannby och Ian Wiséhn, 2010) och Skånepolletter (av Bernt Thelin och Magnus Wijk, 2016).

Förordet avslutas med:

Så överlämnas boken om göteborgspolletter
till framtidens pollettfattiga samhälle?!
Göteborg 2018
Bo Gustavsson


Som läsare är det bara att tacka och ta emot. Det kommer bli många trevliga lässtunder under mörka höstkvällar framöver.Dokumenthistorik 
2018-11-13 Dokumentet skapat

          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98