In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur
tips
2018-11-05

Ett litteraturtips presenteras av Lennart Castenhag

 

Medieval Coins of Bohemia, Hungary and Poland.

av Jedrzej George Frynas, 2015Det är mycket glädjande när det kommer ut en ny bok inom det här området eftersom de referensverk som har gällt hittills skrevs för ganska länge sedan och har blivit svåra att få tag på. Det är också glädjande att Böhmens, Ungerns och Polens mynt beskrivs i ett och samma referensverk eftersom den politiska historien hade beröringspunkter de tre länderna emellan.

Frynas bok är på 340 sidor och den beskriver fler än 1600 mynt varav ca 80 st ej finns med i de gamla referensverken. Vi får också översiktligt stifta bekantskap med respektive myntherre. För varje mynt finns referensnummer och raritetskod som ansluter sig till den standard som utarbetades av JJ North. Referensnumren från de äldre referensverken anges för varje mynt där det är möjligt.Följande står att läsa på bokens bakre pärm:

"The coinages of Bohemia, Poland and Hungary, whilst close to each other at their beginnings, were much diversified over time yet returned to a mutual similarity during the fourteenth and fifteenth centuries. This excellent catalogue not only facilitates collecting coins but it also provides a framework to compare these three coinages and to learn of both the development of recent research or gaps remaining in our knowledge."
Prof. Borys Paszkiewicz,
University of Warsaw"This is a much needed, unique and very impressive catalogue on the coinage of three medieval Central-Eastern European kingdoms, reflecting the deep monetary connections that existed between Bohemia, Hungary and Poland throughout half a millennium."
Dr. Csaba Toth,
Hungarian National Museum


Jedrzej George Frynas är forskare inom området Strategic Management och han har undervisat vid University of Birmingham, University of Warwick and University of Bath. Frynas är idag knuten till Open University som bedriver distansundervisning.Dokumenthistorik 
2018-11-05 Dokumentet skapat

          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98