In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2014-01-21

 

Ättartal för Swea och Götha Konunga Hus, av Johan Peringskiöld. Stockholm 1725.

av  J O Björk

Detta sällsynta och imponerande antikvariska verk är författat av Johan Peringskiöld (1654 &arig; 1720). Peringskiöld var chef för det så kallade Antikvitetsarkivet och som sådan också riksantikvarie. På somrarna brukade han med en anställd tecknare resa runt i Sverige och dokumentera såväl runstenar som mynt vilka roade honom särskilt. Han noterade också fakta kring gravfält, myntfynd mm.

Det torde inte ens existera en handfull numismatiska verk tryckta före år 1800 som både är tryckta på svenska språket och samtidigt är illustrerade. I skrivande stund tänker jag på Elias Brenners förstautgåva Thesaurus Nummorum Sveo-Gothicorum . . ., tryckt på latin eller svenska i Stockholm år 1691 och Evald Ziervogels (1728 &arig; 1765) Trettio historiska afhandlingar öfwer Swenska Mynt och Medailler: år 1755, weckotals utgifne, Stockholm 1755. Om man har intresse av J. Peringskiölds Ättartal för Swea och Götha Konunga Hus (He 1455) bör man hålla ett öga på antikvariatsboklådorna och vara utrustad med tålamod och en stor portion tur, ty den är mycket sällsynt.

Klicka på bilderna för att se dem i större format.
Titelsidan till Ättartal för Swea och Götha Konunga Hus, av Johan Peringskiöld. Stockholm 1725.            

Brottstycke med historisk text om Olof Skötkonung med illustration i kopparstick av dennes mynt, så kallade penningar efter engelsk förebild. Notera att bilden klistrats in efter tryckningen.            

Utdrag från medaljplansch i kopparsticksteknik.                      Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98