In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur
tips
2018-09-24

Ett litteraturtips presenteras av Lennart Castenhag

 

Volym 14 i serien

Sveriges Mynthistoria − Lanskapsinventeringen

har lämnat tryckpressarna, och nu avhandlas

Gästrikland och Hälsingland


Författare och formgivare: Monica Golabiewski Lannby

Med denna volym, nummer 14 i ordningen, har en redaktion för projektet Sveriges Mynthistoria, Landskapsinventeringen (SML), bildats vid Kungl. Myntkabinettet (KMK). Redaktionsmedlemmarna är 1:e antikvarie Cecilia von Heijne, Ulrika Bornestaf och Monica Golabiewski Lannby, alla tre med tidigare erfarenheter som författare av SML.Projektet Sveriges Mynthistoria - Landskapsinventeringen initierades ursprungligen (1979) av professor Brita Malmer (1925-2013). Den första katalogen utkom 1982. Med föreliggande volym har alla landskap i Norrland behandlats. Att det nu endast finns några få "vita fläckar" kvar på kartan framgår av följande bild.

I Finland har arbetet med inventeringen resulterat i en första volym som kom ut förra året. Den avhandlade myntfynden från Nyland. Författare och formgivare var Frida Ehrnsten och Liisa Kunnas-Pusa.Volym 14 av Sveriges Mynthistoria - Landskapsinveringen kan beställas från SNF.
Pris 100:- + frakt.   info@numismatik.se


Omslagsbilden visar en penning utgiven under Knut Eriksson (1167-1196), diameter 17 mm. Myntorten är troligen Sigtuna eller, som tidigare antagits, Östra Aros (nuvarande Uppsala). Ett svärd ses vid kungens högra sida och en avlång sköld, så kallad droppsköld, vid hans västra. Dess fem fält är åtskilda av tvärstreck överlagda med en kula.

Myntet är från den först funna delen av tvillingskatten från Mackmyra i Valbo socken, funnen år 1921.
SHM/KMK 16 795. SML 14:Gä 81. Bild 19:4.

Foto: Ola Myrin, Kungl. Myntkabinettet.          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98