In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur
tips
2018-09-06

Ett litteraturtips presenteras av Lennart Castenhag

 

Ny bok under tryckning:
Hessen-Kassel 1730 − 1751

Inventering − Typindelning − Värderingspriser

av Roberto Delzanno

En ny förteckning på svenska över myntningen i Hessen-Kassel 1730-51 har inlämnats till tryckeriet. Det är Roberto Delzanno som står för bedriften och han har gjort en grundlig inventering som har resulterat i både typindelning och värderingspriser. I förordet skriver Roberto

Av någon anledning har den Hessiska myntningen varit styvmoderligt behandlad, vilket troligtvis beror på bristen av kunskap då ingen heltäckande katalogisering med frekvens och värderingspriser har utgivits. Samlarna behöver korrekt vägledning vilket kan uppnås genom en inventering där typer, valörer, årtal, varianter beskrivs med sällsynthet och värderingspriser.

Roberto tillstår att han under arbetets gång inte har lyckats få med de mynt som exempelvis har sålts privat under åren, men katalogen är tillräckligt omfattande för att den ska vara av värde för samlarna. Eventuellt kommer en uppdaterad version att ges ut senare.

Förhoppningsvis kommer det första tryckta exemplaren att finnas tillgängliga den 15 september − lagom till Misab 28 & 29. Har vi tur kommer Roberto att finnas på plats på Misab.          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98