In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2018-04-06

Månadens litteratur presenterad av Lennart Castenhag

 

Sceatta List

av Tony Abramson, 2012

Sceatta-mynten uppstod i England och Frisland i slutet av 600-talet i syfte att främja handeln över Nordsjön. Så småningom kom även Frankerriket med i denna handels-verksamhet. Till grund för sceatta-myntens halt och vikt låg den merovingiska denaren.
 

År 755 bestämde den frankiske kungen att sceatta-mynten skulle avlysas i Frankerriket till förmån för den frankiska denaren. I den vevan bestämde man sig även i England för att fasa ut sceattan som internationellt handelsmynt vilket bidrog till att den engelska pennyn började ta form.

Forskningen kring sceatta-mynten på 1960-talet var mycket trevande eftersom det var svårt att knyta ett givet mynt till en region eller en person. De märkliga bilderna på mynten var till ringa hjälp och inskrifter saknades vanligen.

I samband med professor Michael Metcalfs sceattaforskning på 1990-talet började strukturerna skönjas. Tony Abramson gav ut antologier och år 2006 publicerade han den mycket uppskattade katalogen Sceattas an illustrated guide.

År 2012 hade forskningen kring sceatta-mynten tagit ett ytterligare kliv vilket föranledde Tony Abramson att publicera − Sceatta List − en katalog som omfattar 300 sidor i A4-format. När auktionsfirmorna idag publicerar sina auktionslistor över sceatta-mynt är det ur Abramsons Sceatta List som de hämtar referensnumren.

Sceatta-mynten representerar en viktig period inom numismatiken − en övergångsperiod − och de utgjorde grunden för en internationell myntekonomi trots att de inte var resultat av något kungligt beslut. Sceatta-mynten var handelsmännens mynt under Europas tidiga medeltid med sikte på handeln över Nordsjön.          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98