In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2018-03-07

Månadens litteratur presenterad av Ingemar Svenson

 

Förteckning över tryckta författningar, mynt-förordningar...  rörande det svenska myntväsendet

av A.W. Stiernstedt, 1876

Numismatiska Meddelanden (NM) utgivna av Svenska Numismatiska Föreningen utgör en guldgruva för den som vill fördjupa sig i svensk numismatik. I varje samlares bibliotek borde därför en uppsättning av NM ingå!

Totalt har 42 nummer kommit ut sedan 1874 och serien är fortfarande aktiv även om det är några år sedan den senast volymen släpptes.

 

Detta lilla litteraturtips behandlar NM III som innehåller A.W. Stiernstedt mycket användbara förteckning över författningar och myntförordningar m.m. under perioden 1375 till 1875.

För den som vill studera eller forska kring mynt ger de gamla förordningarna en mycket bra överblick över hur det svenska myntväsendet växte fram. Varje förändring av mynten åtminstone när det gäller vikt, halt och relationen mellan olika valörer har noga beskrivits i förordningarna. Förordningarna och lagar är alltså ett viktigt källmaterial.

Det finns dock ett problem. Den som haft makten att utfärda lagar och förordningar om mynt har också utfärdat alla andra lagar och förordningar som gällt i Sverige. Eftersom myntförordningarna bara utgör någon promille av alla föreskrifter som utfärdats är det inte lätt att genom lagböcker eller lagsamlingar identifiera vilka av alla dessa tiotusentals förordningar som berör just myntväsendet.

Det är här som en förteckning som den Stiernstedt skapade 1876 är ovärderlig. I Stiernstedts förteckning finns de flesta kända förordningar om myntväsendet 1375 till 1875 i korthet beskrivna, men även brev, resolutioner och stadganden finns förtecknade. Den som exempelvis vill studera Karl XII nödmynt och dess öden som betalningsmedel från 1715 och framåt, får genom Stiernstedts förteckning direkt kunskap om vilka förordningar och annat som utfärdats. När väl kunskapen finns om vilka myntförordningar som utfärdats inom ett speciellt område kommer nästa utmaning, att få tag i dessa för att studeras deras innehåll!

Stiernstedt behandlar som nämnts ovan perioden 1375-1875. För den som vill studera förordningar efter 1875 finns ytterligare två förteckningar att tillgå:

− Perioden 1876 till 1947 har förtecknats av Ernst Nathorst-Böös i Nordisk Numismatisk Årsbok (NNÅ 1948)

− Perioden från 1948 till dags dato har undertecknad försökt förteckna på Ingemars Myntsida   http://ingemars.se/litteratur/lagar.htmlEn sida i Numismatiska Meddelanden III kan se ut så här:

          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98