In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2018-02-06

Månadens litteratur presenterad av Lennart Castenhag

 

Atlas over Danmarks mønter ca.870 − 1241

av Peter Hauberg

Haubergs arbeten har betytt mycket för den medeltida danska numismatiska forskningen. I de fall då danska medeltidsmynt saluförs i auktionskatalogerna refererar man därför ofta till honom.

Peter Hauberg var under åren 1887-1928 ansvarig för mynt- och medaljsamlingen vid Nationalmuseet i Köpenhamn. Han har bland annat gett ut följande arbeten:

 

Danmarks Myntvæsen og Mynter 1241-1377 (1885)

Danmarks Myntvæsen 1377-1481 (1900)

Haubergs böcker är idag svåra att få tag i. Av den anledningen har nytryck gjorts av en samling planscher med Haubergs myntskisser. Nitton sådana planscher sammanställdes och kom i nytryck år 1965. Planscherna omfattar regenterna Harald Blåtand till Valdemar II.

Den som vill förvärva ett exemplar av Haubergs planschverk kan vända sig till något antikvariat - möjligen i Danmark.

Nedan visas den första planschen (något förminskad) som behandlar mynten för Harald Blåtand, Sven Tveskägg och några inledande mynt för Knut den store. Mynten är individuellt numrerade per regent.

          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98