In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2018-01-15

Månadens litteratur presenterad av Lennart Castenhag

 

English Hammered Coinage, Vol 1,

Early Anglo Saxon to Henry III, c.650 - 1272.

av J J North

År 1963 kom Jeffrey J North ut med sitt banbrytande arbete om de engelska medeltida mynten och han sammanfattade därmed den numismatiska forskningen på området på ett förtjänstfullt sätt. Ännu idag refererar man till honom i auktionslistorna.

Boken inleds med att beskriva den engelska numismatiska och politiska historien. Därefter följer en katalogdel som är mycket informativ med illustrationer och kartor. Avslutningsvis finns en planschbilaga (fotografier) med åtminstone ett mynt från varje myntverk. Boken är på 200 sidor exklusive plansch-bilagan.

 

Idag är det inte så lätt att finna boken på svenska antikvariat, men vänder man sig utomlands borde det gå att få tag på ett exemplar.          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98