In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2018-01-15

Månadens litteratur presenterad av Lennart Castenhag

 

Medieval European Coinage, vol 8

Britain and Ireland c. 400 − 1066

av Rory Naismith

Boken kom ut i år och den är på 900-sidor. Som titeln antyder sträcker sig boken från tiden då romarna drog sig tillbaka från ön fram till att Wilhelm Erövraren lade under sig England.

Inledningsvis ges en historisk överblick. Därefter presenteras de brittiska regenterna i kronologisk ordning. Avslutningsvis finns en omfattande katalog som i ord och bild beskriver drygt 2700 mynt i avseende på bl a regent, myntort, myntmästare och omskrifter. Fotografierna visar mynt från Fitzwilliam Museum.

 

Rory Naismith är historiker med inriktning på brittisk medeltidshistoria. Han undervisar vid Kings College i London.

Medieval European Coinage är ett ambitiöst forskningsprojekt som initierades av Philip Grierson (1910-2006) och enligt planerna ska hela serien omfatta tjugo volymer. Den första volymen i serien kom ut 1986, och fram till idag har fem volymer kommit ut: nr 1, 6, 8, 12 och 14.

Den volym som här presenteras är den första volymen om brittiska mynt i serien. Ytterligare två volymer är planerade för att täcka tiden fram till år 1509.          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98