In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2017-11-13

Månadens litteratur presenteras av Lennart Castenhag

 

SCBC

Standard Catalog of British Coins

I auktionskatalogerna anger man ofta referenser till de brittiska mynten i form av SCBC-nummer. Med det avses att man refererar till bokverket Coins of England med undertiteln Standard Catalog of British Coins från förlaget Spink. Det händer också att man refererar till boken som SPINK.

Boken på bilden intill är från 2012 och den beskriver brittiska mynt från äldsta tid till nutid med både bilder och text.

Den 15 februari 1971 gick engelsmännen över till decimalsystemet, så bokens sista kapitel avhandlar den decimala perioden.

 

2017 års upplaga av SCBC är uppdelad på två volymer, en för den pre-decimala och en för den decimala perioden.

Nedan visas innehållsförteckningen för 2012 års upplaga.          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98