In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2017-10-04

Månadens litteratur presenterad av Lennart Castenhag

 

Handbuch der Polnischen Numismatik

av Marian Gumowski, Graz 1960

Sigismund Wasa (f. 1566) var polsk kung och storfurste av Litauen som Sigismund III Wasa under åren 1587-1632. Han var även svensk kung åren 1592-1599. Sigismunds svenska myntning finns beskriven i SM-boken[1], men vill man studera hans polska myntning, som naturligtvis är avsevärt mycket mer omfattande, måste man gå till andra källor, t ex Gumowskis bok som är standardverket för de polska mynten.  


Gumowskis bok är välstrukturerad och tämligen lätt att förstå även för den som inte känner sig helt hemmastadd med det tyska språket. Bokens inledande del behandlar Polens mynthistoria och dess myntherrar. Del 2 är en myntkatalog som sträcker sig från år 963 till 1930-tal. Här finns numren för de enskilda mynten, dvs referensnumren. Del 3 förklarar myntmästarmärken och visar en karta över Polens myntorter. Den sista delen är en bildbilaga.

Handbuch der Polnischen Numismatik omfattar 2.655 nummer i katalogdelen och den är på närmare 300 sidor i ett format som är något mindre än A4.

Ett praktikfall

Ett mynt som inköpts för länge sedan har blivit liggande men har nu väckt min nyfikenhet. Myntet är slaget år 1618 i Riga, dvs före Rigas tid som svensk besittning. Myntet finns därför inte med i SB-boken[2].

SOLIDUS 1618, Sigismund III Vasa, Riga.
Diameter 17 mm   Vikt 0,910 g.

Åts omskr SIG III DG REX PO M D L
Sigismund III av Guds nåde kung av Polen och storfurste av Litauen.
I fältet Ett krönt S
 
Frs omskr SOLIDVS CIVI RIGE 18
Solidus från staden Riga 1618.
I fältet Rigas vapen


Följande står att läsa i Gumowski:Av boksidan framgår att myntet är nr 1439 i myntförteckningen. Det framgår också att det i frånsidans omskrift kl 12 ska finnas en bild av en räv, men myntet är något snedpräglat, så det är inte så lätt att verifiera.

Efter sökning på Internet lyckades jag hitta ett liknande mynt som just visar denna detalj.Javisst är det en räv kl 12 på frånsidan. I bokens avsnitt om myntmästarmärken o. dyl. står att läsa:

Fuchs Auf den rigaischen Münzen Sigismunds III. 1609-21.

Räven är således ett mynttecken som enbart utvisar myntort och präglingsperiod för en given kung.Fotnoter

[1] Sveriges Mynt 1521-1977 av Ahlström, Almer och Hemmingsson. Sthlm 1976.  Se här >>

[2] Sveriges Besittningsmynt av Ahlström, Almer och Jonsson. Sthlm 1980.  Se här >>          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98