In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2017-09-08

Månadens litteratur presenterad av Jan-Olof Björk

 

Myntdirektörens årsberättelser

Utg. av Kungl. Mynt- och justeringsverket

Kungl. Mynt- och justeringsverket gav några år in på 1900-talet ut en publikation som kallades Myntdirektörens årsberättelse. I dessa berättelser kan man finna mycket matnyttigt i numismatisk väg. Årsberättelserna är mer eller mindre standardiserade och i det första kapitlet Mynttillverkningen redogörs i detalj för hur många mynt som präglats det aktuella året. Vidare redovisas antalet inväxlade mynt per valör, prägelvärdet, den totala vikten per valör och förlusten på inlösningen samt mycket, mycket mer!

Det är emellertid inte dessa torra myntdata från Gustav V:s regering som i första hand lockar. I några av årsberättelserna finns dessutom publicerat trevliga artiklar kring äldre numismatik! Årsberättelsen för 1926 innehåller således en lång och mycket läsvärd uppsats om "Svenska myntverk genom tiderna". Verket är anonymt men det är sannolikt myntdirektören själv, dvs. K.-A. Wallroth (1860−1936) som är författare. Visserligen finns de svenska myntorterna redan förtecknade av friherren och den store numismatiske forskaren A. W. Stiernstedt (1812−1880) i de första volymerna av SNF:s Numismatiska Meddelanden (NM). Den stora förtjänsten med Wallroths arbete är överskådligheten och framför allt illustrationerna. Många myntverk är t.ex. beskrivna med dittills opublicerade kartor.

Dessa årsberättelser rekommenderas varmt. I antikvariatsbokhandeln och annorstädes är de ingalunda sällsynta och kan därför köpas förmånligt för en eller annan hundralapp.

          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98