In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2017-08-08

Månadens litteratur presenterad av Jan-Olof Björk

 

Svenska kast- och minnesmynt 1607 − 1818

av Leif Jansson och Bengt Hemmingsson, 1975

På senare år har de svenska kastmynten rönt allt större uppskattning bland samlarna. Detta vittnar inte minst aktuella försäljningspriser om. Det kan då kanske vara på sin plats att tipsa om ett litet trevligt häfte som berör detta område. Att häftet också gör anspråk på att vara ett referensverk gör ju publikationen inte mindre angelägen. Författare är de två välkända numismatikerna Leif Jansson och Bengt Hemmingsson. Den förstnämnde tyvärr avliden allt för tidigt i början av 1990-talet. En stor förtjänst är att upplagorna anges för respektive typ. Detta görs ju som bekant inte i t.ex. Sveriges Mynt (SM). I Myntboken är dessa kastmynt över huvud taget inte upptagna.

Att författarna valt att begränsa förteckningen till år 1818 har att göra med att man detta år präglade den sista kastpenningen med anknytning till myntsystemet. Därefter utkastades i stället en medalj. I förordet skriver man att

"Kritiken mot kastpenningseden blev dock genom åren allt starkare. Det uppstod ju naturligtvis oro i folkmassan vid utkastandet av minnespenningarna, något som speciellt vid begravningar var störande. Inför Oscar I:s kröning 1844 anhöll därför ständerna i en skrivelse till Kungl. Maj:t om att kastpenningarna skulle avskaffas."

Detta är orsaken till att Oskar I:s kröning inte celebrerades med utkastande av en minnesmedalj. Vid Karl XV och Oskar II:s kröningar kastades inte heller några minnesmedaljer ut. Vid dessa båda tillfällen delades minnesmedaljer ut och då endast till vissa utvalda grupper i samhället.

Utgivare av Svenska kast- och minnesmynt 1607−1818, med värderingspriser 1975, var inga mindre än mynthandlarna Bjarne Ahlström och Birger Strandberg genom respektive firma. Det måste vara tämligen sällsynt att två konkurrerande handlare står som utgivare av ett och samma verk. Men båda verksamheterna gagnades naturligtvis av trycksaken.

För nutida samlare kan det kanske vara intressant att studera den tidens värderingspriser och jämföra dem med dagens. Ett aktuellt exempel är kastpenningen avseende drottning Maria Eleonoras kröning i Stockholms storkyrka den 28 november 1620. Den värderades år 1975 av herrar Jansson/Hemmingsson till 3500 kronor i kvalitet 1+. På Myntauktioner i Sveriges senaste auktion (nr 20, september 2016) klubbades som nr 598 ett exemplar i kvalitet 1/1+ med kantslag för 54000 kronor − plus 18,75% i provision!

          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98