In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2017-05-05

Månadens litteratur presenterad av Jan-Olof Björk

 

Fredrik I:s-mynt av riksdaler-valörer

av Berta Holmberg, 1941

Berta Holmberg (1878-1943 ) fick ta över D. Holmbergs mynthandel när fadern Daniel Holmberg (1845-1916) avled. Berta Holmberg var ogift och hade tidigare arbetat som lärarinna. Hon lät publicera sig inom det numismatiska facket ett antal gånger. Mest känd är hon kanske för att ha rott I. A. Bonniers mastodontprojekt, att variantförteckna Karl XI:s mynt, i hamn. Om denna variantsamlarnas bibel som utkom i början av 1930-talet har jag dock tänkt berätta vid ett annat tillfälle.

Att Berta Holmberg närde ambitioner om ett mer omfattande numismatiskt författarskap råder det som sagt inga tvivel om. Hon lät även publicera sig i utländska tidskrifter, bl.a. i The Numismatist. Detta litteraturtips skall emellertid handla omett litet trevligt häfte med titeln Fredrik I:s-mynt av riksdaler-valörer. Kungl. Boktryckeriet P. A. Nordstedt & Söner tryckte år 1941 de 22 sidorna "å lumptryckpapper i 300 ex." − alltså bara ett par år före hon avled. Berta Holmberg skriver i eftertexten att "Föreliggande lilla arbete är en studie över Fredrik I:s svenska silvermynt av riksdaler-valörer: 2, 1, ½ och ¼ rdr, och utgives i förhoppning, att det skall vara typ- och variantsamlare till tjänst. Det utgör en beskrivning och systematisering, och i stort sett har jag tillämpat det system, jag utarbetade vid behandlingen av Carl XI:s-mynten." Kuriöst och av något diffus anledning är Stora Kopparbergets Bergslag kopparpolletter av markvalör mellan åren 1721-23 medtagna!

Förutom de reguljära präglingarna uppehåller hon sig vid "Mynt av dubbel vikt" och "Riksdalermynt präglade i annan metall än silver". Bland de sju katalognummer som avser den senare gruppen återfinner vi tre stycken av guld, nämligen jubelriksdalern 1721, den s.k. Hessen-riksdalern med dubbelporträtt och trekronors-glob på frånsidan samt d:o med endast Fredriks bild och text på frånsidan. Samtliga är slagna till 10 dukaters vikt (dvs. ungefär 34,8 g).

Detta häfte torde kunna uppskattas av dagens många samlare av riksdalrar och då förstås alldeles särskilt av de som samtidigt också roas av varianter.

          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98