In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2017-03-04

Månadens litteratur presenterad av Ingemar Svenson

 

  Elias Brenner     och     Carl Reinhold Berch

 


Thesaurus Nummorum Sveo-Gothicorum

Elias Brenner, 1691

Brenners verk från 1691 tillhör ett av de äldsta och mest betydelsefulla numismatiska arbetet i Sverige. Efter Brenners död (1717) utkom 1731 andra upplagan av Brenners klassisk verk. Detta litteraturtips kommer inte att handla om dessa båda böckers innehåll utan om hur du kan ta del av dessa verk. Vi alla som är intresserade av litteratur vet att dessa båda verk är rara, särskilt då första upplagan. Men även andra upplagan förekommer sparsamt till försäljning. I avvaktan på att du kommer över ett exemplar av detta viktiga numismatiska verk kan du läsa det på nätet.

Brenners andra upplaga finns tillgänglig på   https://books.google.co.uk/books

Personligen tycker jag andra upplagan är intressantast, den är både "tjockare", mer uppdaterad och tillgängligare än förstaupplagan. Andra upplagan är möjlig att köpa för 4.800 kronor, första upplagan betydligt dyrare.

Om din ekonomi idag inte tillåter ett köp av Brenner ska du inte "hänga läpp". Förutom att andra upplagan finns på nätet finns ett faximiltryck av första upplagan att köpa, producerat av bokförlaget Rediviva 1972, detta faximil-tryck är tillgängligt antikvariatiskt för några hundralappar och uppåt.

Innan du själv kan ställa in Brenners Thesaurus 1691 eller 1731 i ditt numismatiska bibliotek kan du alltså ta del av innehållet via faximiltrycket eller direkt på nätet!Beskrivning öfver swenska mynt och kongl skådepenningar

Carl Reinhold Berch, 1773

C R Berch (1706-1777) var ledamot av Vetenskapsakademien, sekreterare i Antikvitetsarkivet och kansliråd. Berch var en framstående myntkännare och han var upphovsman till den s.k. Berchska skalan med vilken man kan uttrycka storleken på numismatiska objekt (exempelvis "medalj av åttonde storleken"). Hans verk Beskrifvning öfver Swenska Mynt och kongl. Skåde-Penningar utkom år 1773 och i inledningen till boken jämför sig Berch med Elias Brenner.

Lemnas nu almänheten att döma, om icke denna beskrifning kan kallas fulständigare, än El. Brenneri thesaurus . . . . . . . . .
Läsaren må själv avgöra huruvida Berch överträffar Brenner.
Här är en länk:   https://books.google.se/books          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98