In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2017-02-03

Månadens litteratur presenterad av Lennart Castenhag

 

SKÅNEPOLLETTER

Skånska polletter och deras utgivare
från äldre tider fram till nutid

av Bernt Thelin och Magnus Wijk


Polletter är ett trevligt samlarområde eftersom polletterna ger en mer konkret inblick i människors vardag i det förflutna än mynten. Polletterna belyser också mer vardagliga företeelser än medaljerna. Att samla polletter har därför intresserat människor i alla tider.

Boken om skånepolletter har A4-format och är tryckt i 300 exemplar. Den är resultatet av ett imponerande forskningsarbete som har tagit många år i anspråk. Här ges en överblick över de polletter som givits ut i Skåne - från medeltidens skattekontrollmärken fram till dagens biltvättpolletter. För den som är inresserad av hembygd och kulturhistoria ges här bilder och berättelser i trevlig förpackning.          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98