In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2013-11-21

 

Svenska numismatiker under fyra sekler −
En biografisk-bibliografisk handbok av
Th. Högberg. Göteborg 1961.

av  J O Björk

Theodor, eller Th., Högberg (1893-1968) var en man med skiftande yrkeserfarenhet. I yngre år arbetade han t.ex. som maskinist i handelsflottan. I Göteborg startade han sedermera en bokhandelsrörelse. Med tiden ändrades verksamheten och år 1950 namnändrades företaget från Central till Högbergs Antikvariat & Mynthandel. Samma år blev också medlem i Svenska Numismatiska Föreningen. Th. Högberg gav direkt ut trevliga så kallade standardkataloger eller lagerkataloger. Dessa är illustrerade och ofta kryddade med små läsvärda artiklar, det största antalet författade av honom själv. Hans skrivarlust resulterade år 1956 i den populärnumismatiska antologin Gamla mynt och deras öden.

Th. Högbergs viktigaste numismatiska verk kom ändå att bli Svenska numismatiker under fyra sekler − En biografisk-bibliografisk handbok. Denna biografi över gångna tiders numismatiker var helt ny som företeelse. Det kanske ligger i sakens natur men än i dag, mer än 50 år senare, är boken användbar och i allra högsta grad läsvärd. Konceptet har långt senare förts vidare genom Svenska Numismatiska Föreningens publikation Numismatiska forskare och myntsamlare i Sverige fram till 1830-talet, dvs. Numismatiska Meddelanden (NM) XXXVI, Uppsala 1987.

En annan viktig förtjänst med Th. Högbergs verk är den mycket omfattande och innehållsrika bibliografin. De sista 31 sidorna ägnas nämligen åt Bibliografi över svensk numismatisk litteratur. Om man strävar efter ett numismatiskt bibliotek innehållande mer än auktions- och lagerkataloger är denna volym en av de första man bör förvärva!

Klicka på bilderna för att se dem i större format.
Omslaget till Svenska numismatiker under fyra sekler − En biografisk-bibliografisk handbok av Th. Högberg. Göteborg 1961.            
Brottstycke av biografin över Olof Hallborg, den ene av författarna till klassiska Utkast till beskrifning öfver Gustav II Adolfs och Christinas kopparmynt (HH).                      Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98