In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2016-12-05

Månadens litteratur presenterad av Ingemar Svenson

 

Tidskrifterna Myntstudier, Pollettbössan och
SNT samt auktionskatalog Misab

Vi är vana att litteratur är något som finns i bokhyllan, men i takt med den ökade digitaliseringen kan allt mer läsas på nätet. Idag finns det väl knappast någon auktionsfirma som förutom att ge ut tryckta kataloger även producerar katalogerna i PDF-format, gratis och tillgängliga var än i världen du befinner dig. Även tidskrifter börjar ges ut digitalt. I Sverige är det två tidskrifter som enbart kommer ut digitalt, Myntstudier och Pollettbössan.

En stor fördel med digital litteratur är att den lätt kan läsas av alla oavsett var personen i fråga befinner sig, bara en dator, läsplatta eller smartphone finns tillgänglig. En annan fördel, kanske ändå större, är att digitala utgåvor lätt kan översättas. På nätet finns idag en rad verktyg för att åtminstone hjälpligt översätta digitala texter till andra språk. Svensk numismatik som är digital blir alltså tillgänglig oavsett vilket modersmål du har: engelska, mandarin, polska eller varför inte tigrinja.

Tidskriften Myntstudier
är en föregångare digitalt. Redan 2003 började Numismatiska Forsknings- gruppen vid Stockholms Universitet under ledning av professor Kenneth Jonsson att ge ut Myntstudier. Senaste numret publicerades 2014 och vi intresserade väntar med spänning på nästa nummer av denna läsvärda tidskrift. Du behöver alltså inte söka efter Myntstudier på något antikvariat utan det räcker att klicka på länken nedan för att direkt komma åt de nästan 30 nummer av tidskriften som utgivits till dags dato. Fortsätter du sedan att botanisera på Numismatiska Forskningsgruppens hemsida kommer du att upptäcka att det finns en rad andra intressanta böcker och uppsatser att ladda ner eller läsa direkt på din dator.
http://www.archaeology.su.se/numismatiska-forskningsgruppen/om-numismatiska-forskningsgruppen


Pollettbössan ges ut av Svenska Pollett Föreningen och till dags dato har drygt 30 nummer publiceras. Du hittar Pollettbössan här  http://www.pollett.se

För att kunna ta del av tidskriften måste du dock vara medlem i föreningen.Svensk Numismatisk Tidskrift (SNT), föreningens egen tidskrift, finns också publicerad digitalt. Till skillnad från Myntstudier och Pollettbössan trycks också SNT. Någon eller ett par månader efter att det tryckta exemplaret skickats ut läggs den även upp här på hemsidan som PDF.

http://numismatik.se/2publikationer/

I dagsläget kan du läsa SNT från 2003 och framåt digitalt, men planer finns på att digitalisera alla utgivna nummer!Tänkte avsluta denna lilla notis med vår aktiva auktionsfirma, Myntauktioner i Sverige AB (MISAB). Naturligtvis publicerar sig MISAB digitalt på nätet. I skrivande stund har MISAB avverkat 20 liveauktioner och 4 internetauktioner. En samling av MISAB:s kataloger upptar idag en dryg halvmeter i bokhyllan! Naturligtvis har du alla 20 katalogerna, men dessa finns också tillsammans med erratalistor och slutprislistor publicerade digitalt. Har du inte dessa viktiga numismatiska "referensverk" i bokhyllan kan du alltså ta del av dem på nätet.   http://www.coinauctions.se/arkiv/
Numismatiken förflyttar sig allt mer ut på nätet och kanske kommer all nyproducerad numismatik framöver även att finnas digitalt och den gamla litteraturen kommer säkert att i stora delar digitaliseras. Fler kommande digitala litteraturtips är säkert att vänta.          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98