In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2016-04-13

 

Coins of the Frankish Occupation of Greece
1184-1566, by Anastasios P Tzamalis, Aten 2016

Månadens litteratur presenterad av Lennart Castenhag

År 1981 lät Anastasios P Tzamalis (1937-2013) publicera sitt verk Coins of the Frankish Ocupation of Greece 1184-1566 − på grekiska. Föreliggande volym är en sammanställning av 1981 års verk och ett antal senare artiklar som han publicerat i olika tidskrifter för att utveckla sina teorier om de franska mynten i Epirus, Achaia och Aten. Översättningen till engelska har gjorts av hustrun Marion. Boken är i A4-format och den omfattar 318 sidor.

Så här säger Tzamalis i förordet till den grekiska upplagan från 1981 (i översättning till engelska):

A coin is a small but living piece of history and as such it is necessary that it should be found in its original surroundings and placed in its historical context.

En kort berättelse om   Korsfararna och deras mynt   publicerades här på SNF:s hemsida för två år sedan. Med den kunskap som Tzamalis bistår oss med finns det anledning att utöka det berättande materialet på området.

Standardverket för korsfararmynten är annars D. M. Metcalf, Coinage of the Crusades and the Latin East, 1983 (1995). Metcalf, som är professor emeritus vid Oxforduniversitetet, säger i sitt förord till Tzamalis bok (han kallar sin vän Tasos):

Tasos Tzamalis has achieved a major revision of the numismatic history of Frankish Greece, which fully deserves the wider audience that Marion Tzamali's translation into English will help to give it.


          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98