In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2013-10-20

 

Beskrifning och förteckning öfver Stora Kopparbergs Bergslags aktiebolags myntkabinett af Carl Sahlin. Falun 1895.

av  J O Björk

Carl Sahlin (1861 − 1943) var metallurg och tjänstgjorde först som gruvingenjör hos Stora Kopparbergs Bergslagslag i Falun. Han blev sedermera chef för bolagets järnverk och avslutade sin yrkesbana som vd för Laxå bruks aktiebolag. Sahlin anlitades flitigt av flera bolagsstyrelser och intresseorganisationer. Bl.a. var han fullmäktig i Jernkontoret från år 1912. Carl Sahlin utsågs år 1927 till filosofie hedersdoktor vid Stockholms högskola och tilldelades den kungliga medaljen Illis quorum 1933. Carl Sahlin blev medlem av Svenska Numismatiska föreningen år 1896.

Carl Sahlins författarskap tangerar numismatiken i ett antal skrifter bl.a. Valsverk inom den svenska metallurgiska industrien intill början av 1870-talet, Stockholm 1934. I kapitel III Redogör han för valverk, skärverk och tryckverk för mynttillverkning. Vissa uppsatser består till stor del av numismatik t.ex. Svenskt guld, vilken behandlar dukater präglade av inhemskt guld, som publicerades i RIG år 1928. Ett verk med rent numismatiskt intresse är Beskrifning och förteckning öfver Stora Kopparbergs Bergslags aktiebolags myntkabinett, He 1505. Denna layoutmässigt mycket vackra publikation omfattar 97 illustrerade sidor och kan ses som en parallell till de många förteckningarna över läroverkens samlingar av mynt och medaljer mm som gavs ut vid denna tid. Bergslagets myntkabinett är dock avsevärt mer innehållsrik och läsvärd. Skriften utmärker även i det att den är pionjär när det gäller myntavbildningar med tryckta fotografier. En och annan kanske invänder att Hilder Werners bok om Mynt funna i Westergötlands jord, Lidköping 1879, var före − men här har man illustrerat med fotografier i original! Mer om detta verk vid ett senare tillfälle. Den som har intresse för svenska kopparmynt och dess tillverkningsteknik mm samt polletter rekommenderas att hålla utkik efter Beskrifning och förteckning öfver Stora Kopparbergs Bergslags aktiebolags myntkabinett av Carl Sahlin − den är inte alltför svår att hitta och brukar vara mycket prisvärd.

Klicka på bilderna för att se dem i större format.
Titelsidan till Beskrifning och förteckning öfver Stora Kopparbergs Bergslags aktiebolags myntkabinett af Carl Sahlin. Notera författarens handskrivna dedikation till disponenten C. A. Hansson längst upp.            
Utdrag ur innehållsförteckningen.            
Lädermynt med mässingsspikar i hörnen förvillande lik de traditionella plåtmynten av koppar. Tillhörde vid tiden S Nilssons i Lund efterlämnade samlingar.                      Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98