In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2016-01-07

 

Sveriges besittningsmynt,
av Bjarne Ahlström, Yngve Almer och Kenneth Jonsson, 1980

Månadens litteratur presenterad av Ingemar Svenson

Förra månadens bok var Sveriges Mynt (SM-boken). Från samma förlag kommer Sveriges besittningsmynt (SB-boken) från 1980. Boken behandlar alla de svenska besittningsmynten från de i Reval 1561 till de på S:t Barthélemy runt 1834.

Om SM-boken är viktig för de svenska mynten är SB-boken oumbärlig för den som intresserar sig för mynten från de svenska besittningarna. När du tittar i utländska kataloger används oftast inte SB utan istället AAJ vilket är initialerna på författarna.

Liksom SM-boken är SB-boken sedan länge slutsåld på förlaget och kan bara köpas antikvariatiskt. SB boken är normalt något billigare än SM-boken och brukar kunna köpas för 6-800 kronor. Förstautgåvan av SB boken från 1967 kan vara ett alternativ och den brukar säljas för ungefär halva priset mot upplagan 1980.

                 Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98