In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2015-12-01

 

Sveriges mynt 1521-1977,
av Bjarne Ahlström, Yngve Almer och Bengt Hemmingsson

Månadens litteratur presenterad av Ingemar Svenson

Sverige mynt 1521-1977 (vanligen kallad SM-boken), är trots att den har 40 år på nacken fortfarande det ledande referensverket i ämnet. Visst har priserna på många objekt ökat markant. Nu är inte värderingspriserna aktuella idag men för att bestämma typ/variant är boken ovärderlig. Boken från 1976 används världen runt och inte minst i Sverige används SM-nummer fortfarande för att bestämma ett mynt. Utomlands kanske inte alltid SM-nummer är gångbart men ofta ser man istället beteckningen AAH vilket är förkortningen på författarnas efternamn.

Om du inte samlar numismatisk litteratur, men ändå vill ha en numismatisk bok i bokhyllan, förutom Tonkins Myntbok, som vi alla är förtrogna med, borde SM-boken vara den bok du behöver om du samlar svenska mynt.

Boken Sveriges Mynt är naturligtvis sedan länge slutsåld på förlaget. Boken säljs idag endast antikvariskt och priset brukar ligga runt tusen kronor för ett normalslitet exemplar.

                 Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98