In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2015-11-03

 

Karl XI:s begravning och en medaljbeskrivande kungörelse

av Werner Stensgård

Det finns flera olika förordningar och kungörelser som beskriver mynt. Somliga, ganska sällsynta, har till och med bilder på mynt. Detta gäller särskilt de så kallade nödmynten, men även andra kopparslantar och några silvermynt finns avbildade i olika kungörelser. Syftet var ofta att visa på nya mynts utseende och giltighet. Dock finns mig veterligen bara en enda kungörelse som i detalj beskriver medaljer. Det är berättelsen och åminnelsen kring Karl XI:s begravning. Det är ett litet tryck i kvartoformat på 28 sidor. Tryckt i Stockholm hos Wankijffs änka. Trycket är från dödsåret 1697. På de inledande sidorna får vi följa sorgetåget på dess färd genom Stockholm med alla musketörer, fanbärare, pukslagare, adel och annat finfolk. Vi får ta del av sorgemusiken och den följande ceremonin. Avslutningsvis i denna lilla skrift beskrivs "trenne medailler af åthskillig storlek uti guld och sölfwer förfärdigade" för just detta tillfälle. Jag tänker inte upprepa beskrivningarna här då medaljerna beskrivs av Hildebrand som nr 131, 133 och 134. Det kanske mest intressanta är att denna kungörelse berättar för oss hur medaljerna delades ut och till vilka. Således en viktig historisk och numismatisk källa. Den största medaljen i guld gavs till de kungliga råden, närvarande ministrar från fjärran länder samt några "förnäme kongl. Betiänte". Samma medalj i silver gavs till ridderskapet och adelns "capita familiarum". Den mindre medaljen gavs präste- och borgareståndet samt till "kongl. Betiente" i kollegierna, samt utkastades vid begravningen som kastmynt.

Detta sällsynta trycks fullständiga titel lyder: Kort Berättelse Om den Stormächtigste och uti åminnelse Glorwyrdigste Konungs Konung Carl Den Elloftes Sweriges, Giötes och Wändes Konungz &c. &c. &c. Begrafning, Som skedde i Stockholm och Ridderholms Kyrkian den 24 Novembris Åhr 1697.

Referenser

Warholtz 8067.

Hesse 1088.          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98