In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2015-10-10

 

Regalskeppet Kronan

av Jan-Olof Björk

"Vid middagstid den 1 juni 1676 kom chefen för den svenska flottan − riksrådet Lorentz Creutz − upp på regalskeppet Kronans skans. Han hade just avslutat sin måltid. Den förföljande dansk-holländska flottstyrkan seglade upp inom skotthåll. Ett avgörande beslut fattades: Kronan skulle vända mot fienden. Under vändningen kantrade Kronan och exploderade. De flesta av hennes 850 man omkom. I det slag som följde − med 120 skepp och ca 24 000 man − besegrades den svenska flottan med ödesdigra konsekvenser för hela riket." Så lyder inledningen av texten på bokens omslag. Utgivare av detta praktfulla och faktaspäckade verk var Bra Böcker. De ca 270 rikt illustrerade sidorna trycktes i Italien 1985.

För oss som är speciellt roade av numismatiken har Ernst Nathorst-Böös skrivit fyra korta kapitel om Kopparmynten, Silvermynten, Guldmynten och slutligen Guldmynten bärgade 1983. Mängder med föremål däribland åtskilliga mynt har återfunnit i och omkring vraket som ligger öster om Öland. Det är allmänt bekant att av guldmynten som hittades har ett litet antal svenska dukater hittat till privata samlingar. Av det aktuella årtalet 1675 hade intill 1986 hittats inte mindre än 40 st. Till dessa kan läggas det knappa tiotal som numer alltså befinner sig i privat ägo. Dukaterna som är i utsökt skick utgjorde sannolikt en del av skeppskassan och kom troligen direkt från Myntet i Stockholm till regalskeppet Kronan. Bland övriga svenska guldmynt som hittades kan nämnas 10 dukater 1606, unik (SM -, jämför SM 1) och 10 dukater 1660, unik (SM -, jämför SM 38). Mer än 255 st. svenska och utländska guldmynt har officiellt hittats i och kring haveristen − oräknade är naturligtvis de som nu befinner sig i privat ägo. Till sist kan nämnas att ett (!) plåtmynt har hittats − 1 daler 1674.          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98