In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2015-09-07

 

Sasanian Silver Coins, av Yngve Karlsson

En nyligen utkommen bok anmäls

av Curt Ekström

I april 2015 utkom boken "Sasanian Siver Coins", författad av Yngve Karlsson, lägligt för en presentation vid FriMynt i Helsingborg. Den lättillgängliga och samtidigt professionella boken och CD-skivan med myntbilderna har alla förutsättningar att skapa ett brett intresse för sasanidisk numismatisk historia, kultur och för samlandet av sasanidiska mynt.

Fil.lic. Yngve Karlsson från Göteborg har en bakgrund i naturvetenskap, IT och säkerhetssystem, för att nu huvudsakligen ägna sig åt numismatik. Han är känd för sin förkärlek till exotiska och svårbestämda mynt, bl.a. sasaniderna. I föreliggande bok har han på ett föredömligt sätt för oss andra samlare, nuvarande som framtida, underlättat bestämningen av dessa mynt.

 

Boken inleds med en kort historisk genomgång av av de olika dynastier som härskade i det antika persiska riket. Här kan nämnas den akamenidiska dynastin, som hade makten mellan 550 och 330 f.Kr., med storheter som Kyros den Store, Darius och Xerxes. De östra delarna av det grekiska riket erövrades av perserna och och den nyvunna lydiska traditionen att prägla mynt anammades av perserna. Erövringen av det grekiska fastlandet stoppades dock vid deberömda slagen vid Maraton, Salamis och Plataea. Det akamenidiska imperiet erövrades av Alexander den Store, som plundrade den ceremoniella huvudstaden Persepolis. I Naqsh-e Rustam, strax utanför Persepolis, återfinns de tidiga akamenidiska härskarnas klippgravar. Alexander den Stores väldiga rike delades upp efter hans död 323 f.Kr., varvid Seleukos I tilldelades de östra delarna, där seleukiderna härskade fram till 171 f.Kr., då partherna från norra delen av nuvarande Iran tog makten och regerade fram till 226 e.Kr. Partherna var delvis influerade av den hellenistiska kulturen och använde t.ex. grekiska bokstäver på sina mynt. Det romerska rikets expansion under denna tid till att omfatta hela medelhavsområdet hejdades av partherna för en vidare utökning österut. Sasaniderna som erövrade hela partherriket 226 e.Kr. ärvde konflikterna med romarriket och med det efterföljande bysantinska riket. Det sasanidiska imperiet varade i mer än 400 år, fram till år 651 e.Kr., då det slutligen erövrades av araberna, som bildade det muslimska kalifatet.

Vid sasanidernas övertagande av perserriket avslutades en mer än 500 år "hellenistisk era". Sasaniderna var ättlingar till akameniderna och återupptog den uråldriga religionen zoroastrism som statsreligion. Den högsta gudomligeten är här Ahura Mazda, som representerar det goda, och med ljuset och elden som symboler. Frånsidan av de sasanidiska mynten uppvisar nästan uteslutande ett eldaltare. På ömse sidor av eldaltaret finns två väktare, den ene ofta kungen själv. Det är enbart mynten av den förste sasanidiske kungen, Ardashir I, som saknar väktare av eldaltaret. Här är väktarna ersatta av fötterna på den kungliga tronen, detta för att förstärka sambandet mellan kungen och religionen. Ardashir I framträder även i en kröningsscen där han mottager en ring, symbolen för makt, av zoroastrismens högsta gudomlighet Ahura Mazda, i en klipprelief i anslutning till akamenidernas klippgravar i Naqsh-e Rustam. Här finns även klippreliefer av ett flertal tidiga sasanidiska kungar, som på detta sätt vill framhäva och befästa sin makt.

De sasanidiska silverdrakmerna skiljer sig väsentligt från motsvarande parthermynt. Även om vikten om cirka 4 gram är densamma skiljer sig diametern och därmed tjockleken på mynten åt. Sassaniderna har en diameter om cirka 30 mm medan parthermynten ligger på ca 20 mm. Motivvalet med eldaltaret på frånsidan på sasanidmynten särskiljer dem från parthermynten, medan den den största skillnaden är sasanidernas inskriptioner med den svårtydda pahlaviskriften i motsats till partherna med sin grekiska text.

Bokens pedagogiskt upplagda kapitel om det persiska skriftspråket Pahlavi för identifiering av regenter, årtal och myntorter utgör en god grund inför den kronologiska beskrivningen av den sasanidiska myntningen.

Karlsson gör i sin bok en systematisk genomgång av de sasanidiska härskarna, 32 kungar och en drottning, dess historia mynttyper, valörer och myntorter. De historiska avsnitten illustreras till stor del med myntbilder även av de romerska kejsare, som var i konflikt med perserriket. Detta ger en fylligare bild av kronologin eftersom de romerska kejsarna allmänt är mer välkända än de sasanidiska härskarna.

De välgjorda teckningarna av de olika regenternas mynttyper framstår utan tvekan som bokens höjdpunkt. Här framgår detaljer, som kanske inte så lätt uppfattas vid studier av mynten eller myntfotografierna. Likaså är inskriptionerna i pahlavi presenterade i välgjorda teckningar, åtsidans text (för tidiga regenter även frånsidans text) med kunganamn i anslutning till bilderna vid den systematiska genomgången, samt frånsidans text med årtal och myntort i appendix. De presenterade myntbilderna och inskriptionerna möjliggör och underlättar på ett avgörande sätt klassificeringen av sasanidiska silvermynt.

I sin presentation av de avbildade mynttyperna följer Karlsson numreringen i de hittills utkomna omfattande och detaljerade böckerna "Sylloge Nummurum Sasanidarum" för perioden Ardashir I till Kawad I, medan den senare perioden Khusro I till Yazdgard III följer numreringen i "Sasanian Numismatics" av Göbl. För den tidigare perioden kan Karlssons bok ses som en lättillgänglig sammanfattning av de väsentliga delarna av syllogeböckerna, medan den senare perioden, speciellt den turbulenta tiden efter Khusro II:s död, troligen delvis kommer att kompletteras med nya forskningrön allteftersom flera delar av syllogeböckerna publiceras.

Boken är rikt illustrerad med ett representativt urval av bilder av mynt från privata samlingar, huvudsakligen av sasanidiska mynt, men även mynt från föregångare samt samtida och efterföljande härskare. I anslutning till bilderna ges en fyllig beskrivande dokumentation. Författaren har på ett föredömligt sätt fotograferat de 234 mynten; bilder som även återfinns på en CD-skiva. Detta komplement ger goda möjligheter att detaljstudera de olika mynten.

Av förståeliga skäl upptar boken inga värderingspriser − det finns alltför många regenter, årtal, mynttyper och myntorter. Allmänt kan sägas att priserna på sasanidiska silvermynt är relativt låga. De vanligt förkommande mynten av Khusro II kan i hygglig kvalitet fås för 500 kr. Mynt av övriga sena sasanidiska regenter kostar ungefär det dubbla, medan man får betala ytterligare en faktor två för mynt av tidiga kungar. Sällan förekommande mynt, som t.ex. av drottning Buran, betingar ännu högre priser.

"Sasanian Silver Coins" är sammanfattningsvis en bok som vänder sig till en bred publik, svensk som internationell, med en systematisk genomgång av den sasanidiska mynthistorien. Här presenteras bildmaterial av mynt och inskriptioner för en lättillgänglig klassificering av dessa annars så svårbestämda mynt. Boken kommer otvivelaktigt att öka samlarintresset för dessa mynt och för dess intressanta bakgrundshistoria.Boken och CD med myntbilderna kan köpas bl.a. på Adlibris och Bokus

Sasanian Silver Coins
Yngve Karlsson
MIXTUM Publishing

ISBN 978-91-982341-0-7          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98