In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2015-08-12

 

Stora Stöten -
en berättelse om Falu koppargruvas historia

av Jan-Olof Björk

Förmodligen insåg Tommy Forss, som skrivit denna informativa bok om en av Sveriges mest kända platser, att något saknades i litteraturväg kring Falu koppargruva. Det var som museidirektör på ort och ställe vid Stora Museum, Falun, han såg behovet av en lättillgänglig skrift om gruvan. Något mellan de tunga avhandlingarna och de glättiga turistbroschyrerna. Något för den intresserade besökaren men också något för myntsamlaren som kommit till det stadiet att han vill veta något om bakgrunden till kopparmynten i den egna samlingen. Det är just en sådan bok som Tommy Forss och tecknaren Mats Stenqvist skapat.

Tommy Forss skriver att åtgången av timmer, ved och kol för Falu koppargruvas behov var enorm. Skogarna runt staden var sedan länge nedhuggna. Man fick ta sig allt längre och längre från Falun. Dessutom gjorde den giftiga och starkt svavelhaltiga samt naturligtvis helt orenade röken från hyttorna att allt var sotgrått och växtligheten tog ordentligt med stryk. Det berättas att solen hade svårt att tränga genom oset. Linné målar upp en helvetesbeskrivning av sitt besök vid och i gruvan år 1734. Han skriver ". . . ängsligheten av ett så stort djup, mörker och fara får håren att resa sig på mitt huvud och jag längtar inte efter annat än att snabbt komma upp". Han skriver vidare att det ur gruvans djup ständigt stiger en stickande rök som förgiftar luften och fräter på jorden så att inga örter kan växa. En annan råvara som det förelåg stor efterfrågan på var oxhudar. Av dessa tillverkades nämligen linor som användes då malmtunnorna hissades upp ur jordens innandöme. Tommy Forss nämner att av 200 oxar erhölls ungefär 125 m lina!

Den kopparfärgade boken, vad annars?, är opaginerad men omfattar 64 sidor och är tryckt i Grycksbo 1990. Man hittar den enkelt på nätet och den kostar under hundralappen.          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98