In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2015-06-02

 

Festskrift till Kenneth Jonsson - Myntstudier

Månadens litteratur presenterad av Ingemar Svensson

Månadens litteratur behandlar ofta antikvariatisk litteratur. Här kommer ett tips på en helt nyutkommen bok.

Den 25 maj fyllde professor Kenneth Jonsson 65 år. Bemärkelsedagen uppmärksammades bland annat med en festskrift − "Myntstudier". Totalt innehåller festskriften 25 artiklar skrivna av flera mycket namnkunniga personer. En bok med ett tydligt fokus på vikingatida och medeltida skattfynd, ett ämne som ligger jubilaren varmt om hjärtat. Nedan följer ett litet urval av artiklar:

− An unlikely story − About looting, trials and Viking Age silver treasures on Gotland, av Majvor Östergren

− Politik und Wirtschaft − Zum Verbreitungsmuster der wikingerzeitlichen Depotfunde, av Hendrik Mäkeler

− Rurikids' emblems on Islamic coins and the representation of power in early Rus': a revaluation,
   av Elena Melnikova

− Queen Margaret I and the coinage at Ribe c. 1380, av Jørgen Steen Jensen

− Myntfynden från Hitis, av Frida Ehrnsten

− Numismatikk 7.0 av Svein H Gullbekk

För den som är intresserad av vikingatida och medeltida mynt är boken ett måste. Men även den som är mer allmänt intresserade av numismatik borde ha stor behållning av festskriften.

Festskriften ingår i Svenska Numismatiska Föreningens monografiserie och kan köpas via föreningens kansli.          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98