In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2015-05-21

 

Anton von Swabs berättelse om Avesta kronobruk 1723

Månadens litteratur presenterad av Jan-Olof Björk

Denna lilla anspråkslösa bok på dryga 90 sidor utgavs år 1983 som nr. 19 i Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. Publikationen bygger på det manus inklusive illustrationer som bergsmannen Anton Swab i egenskap av askultant vid Bergskollegium nedtecknade vid sitt besök på Avesta kronobruk år 1723. Manuset tillhör den svenska bergslitteraturens klassiker och utgavs alltså 1983, efter 260 år, för första gången i sin helhet. SNF publicerade dock exakt hundra år tidigare det sjunde och åttonde kapitlet som behandlar plåtmyntningen respektive skiljemyntspräglingen. Det skedde i Numismatiska Meddelanden (NM) IX, Stockholm 1883. Till meddelandet är bilagt originalverkets planscher nr 6 − 13, att illustrera nämnda kapitel.

Förutom originaltexten och planscherna omfattar boken en mycket nyttig inledning av docent Staffan Högberg. Han sätter, som det brukar heta, in berättelsen i sitt historiska sammanhang. Inledningens dryga 20 sidor består av sex kapitel varav kan nämnas "Avesta och svensk kopparhantering", "Anton von Swab" och "Avestaberättelsens tillkomst". Men det är naturligtvis Swabs originaltext som är behållningen. Boken borde vara ett måste för bland annat den präglingstekniskt intresserade men naturligtvis också för alla historiskt och kulturhistoriskt roade personer. Ett plus i kanten är att boken är relativt lätt att finna och brukar kosta under hundralappen.          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98