In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2013-09-20

 

Norske poletter og akkordmerker av Magnar Øverland. Molde 2003.

av  J O Björk

Detta användbara och välskrivna referensverk över norska polletter och ackordsmärken är utgivet av Romsdal Myntforening i Molde, Norge. ISBN 82-7955-055-0. Till den inbundna boken på 148 sidor hör ett separat häfte med raritetsangivelser och värderingspriser. Inom svensk numismatik är "ackordsmärke" ett okänt begrepp − åtminstone för mig. Geir A. Sæther redogör för avgränsningen mellan polletter och ackordsmärken. Han förklarar att en pollett är ett på förhand betalt objekt för en framtida tjänst eller vara och kunde endast nyttjas till det förutbestämda ändamålet. Ackordsmärket var en symbol för värdet av en utförd arbetsprestation och gällde bara i den aktuella butiken eller fabriken. Kreditmärken, slutligen, ersatte rikets gångbara växelpengar. Jag är överraskad av det stora antalet polletter mm som utgivits i vårt broderland i väster. Förutom det traditionella pollettbeståndet, typ ångslupar, restauranger har Norge en grupp polletter som helt saknas i Sverige − nämligen polletter inom fiskerinäringen. Norrmännen tycks dock i princip sakna våra traditionella gruv- och brukspolletter från 1600- och 1700-talen.

Den som är intresserad kan kontakta Romsdal Myntforening via dess hemsida, http://www.romsdal-myntforening.no/   eller ett välsorterat antikvariat.

Klicka på bilderna för att se dem i större format.
Omslaget till Norske poletter og akkordmerker av Magnar Øverland, Molde 2003.            
Utdrag ur förteckningen av norska polletter, ackords- och kreditmärken.                      Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98